Strokovni aktivi

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij. Sestati se morajo najmanj dvakrat letno. Naloge strokovnih aktivov:

 • načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
 • načrtovanje roditeljskih sestankov (oblikovanje predlogov za teme in vsebine),
 • oblikovanje predlogov za nabavo opreme, učbenikov, šolskih pripomočkov,
 • načrtovanje prednostnih nalog, predlogi za praznovanje pomembnejših dni na šoli,
 • oblikovanje kriterijev ocenjevanja in preverjanja, oblikovanje načrta preverjanja in ocenjevanja, 
 • priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z učnimi načrti (posodobitev učnih načrtov),
 • analiza vzgojnega in izobraževalnega dela, sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno službo, oblikovanje skupnih predlogov za sestanke študijskih skupin,
 • strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, priprava predloga izobraževanja strokovnih delavcev,
 • aktivnosti med predmetnega načrtovanja in izvajanja pouka,
 • načrtovanje medsebojnih hospitacij,
 • načrtovanje dodatnega in dopolnilnega pouka,
 • načrtovanje in izvedba pomoči za učence s posebnimi potrebami,
 • načrtovanje dela za učitelje pripravnike, mentorstvo študentom.

Seznam strokovnih aktivov

Štev.

STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI

VODJA

1

slovenščina, glasbena vzgoja, knjižnica, likovna vzgoja

Maja Šturm Razboršek

2

matematika, fizika, tehnika in tehnologija, tehniški dnevi

Bojan Bric

3

angleščina, nemščina

Maja Pogač

4

kemija, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

Lea Štajer

5

športna vzgoja

Simona Kovač

6

zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Sonja Marin

7

prvo triletje

Petra Ivanušič

8

drugo triletje

Maja Gorše

9

dodatna strokovna pomoč

Anja Pavlin

10

oddelki podaljšanega bivanja – OPB

Tina Sladič

11

matematika (učitelji matematike od 1. - 9. r)

Veronika Špes

12

slovenščina (učitelji slovenščine od 1. - 9. r)

Danica Sedevčič

 

Prijava/odjava uporabnika