Predmetnik

Predmetnik - 1. in 2. triletje

ŠTEVILO TEDNOV POUKA

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

1.

RAZRED

2.

RAZRED

3.

RAZRED

Predmetnik - 3. triletje

ŠTEVILO TEDNOV POUKA

 

35

 

35

 

32

 

7.

RAZRED

8.

RAZRED

9.

RAZRED

Vzgojno izobraževalna področja