Govorilne ure in roditeljski sestanki

Govorilne ure
Govorilne ure vseh pedagoških delavcev:

  • 1. do 5. razred vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 17.30,
  • 1. do 4. razred na podružničnih šolah vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.30,
  • 6. do 9. razred vsak drugi torek v mesecu od 16.30 do 18.00,
  • učiteljice za dodatno strokovno pomoč in šolska svetovalna služba vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 17.30.

    V letu 2023/2024 so predvidene govorilne ure v naslednjih dneh: 10. oktober, 14. november, 16. januar, 13. februar, 9. april in 14. maj. V juniju so govorilne ure le po predhodnem dogovoru z učitelji posameznih predmetov. Poleg rednih govorilnih ur se starši lahko po potrebi dogovorijo z učiteljem za izredne govorilne ure izven teh terminov. V mesecih (september, december, marec), ko ni rednih govorilnih ur, so te na dan, ko je organiziran roditeljski sestanek, ali po predhodnem dogovoru z razrednikom.


Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so (najmanj) trije, in sicer septembra, decembra (januarja) in marca. V teh mesecih zato niso predvidene redne govorilne ure. Prvi roditeljski sestanek je namenjen seznanjanju staršev z letnim programom, organizacijo pouka, ocenjevanjem, novostmi in predstavitvi šolske publikacije. Drugi roditeljski sestanek je namenjen aktualnemu predavanju. Za tretje srečanje s starši lahko razredniki pripravijo odprto učno uro, prireditev za starše, ustvarjalne delavnice ali druge oblike srečanja s starši, ki jih predlagajo starši. Po potrebi bodo razredniki, svetovalna služba ali vodstvo sklicali dodatne roditeljske sestanke.

Sodelovanje s starši poteka še na mnoge druge načine, kot npr. razna prijetna druženja, kulturne prireditve, planinski izleti, ekskurzije, pomoč pri izvedbi dnevov dejavnosti, vključevanje v interesne dejavnosti in načine, ki se oblikujejo sprotno, po potrebi in jih ni mogoče časovno predvideti. Tu mislimo predvsem na pogovore in svetovanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in vodstvom šole.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika