Število učencev

Število učencev na matični šoli

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

12

9

21

1. b

13

9

22

Skupaj 1. r.

25

18

43

2. a

15

11

26

2. b

12

10

22

Skupaj 2. r.

27

21

48

3. a

11

8

19

3. b

12

9

21

Skupaj 3. r.

23

17

40

4. a

13

10

23

4. b

12

9

21

4. c

13

9

22

Skupaj 4. r.

38

28

66

5. a

10

11

21

5. b

9

10

19

5. c

12

9

21

5. d

12

9

21

Skupaj 5. r

43

39

82

1. - 5. r.

156

123

279

6. a

10

10

20

6. b

10

12

22

6. c

10

11

21

Skupaj 6. r.

30

33

63

7. a

12

7

19

7. b

10

8

18

7. c

11

9

20

Skupaj 7. r.

33

24

57

8. a

10

14

24

8. b

9

14

23

Skupaj 8. r.

19

28

47

9. a

10

11

21

9. b

12

10

22

Skupaj 9. r.

22

21

43

6. - 9. r.

104

106

210

1. - 9. r.

260

229

489

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

1

5

6

2.

0

0

0

3.

2

1

3

Skupaj 1. - 3. r.

3

6

9

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

3

1

4

2.

2

3

5

Skupaj 1-2. r.

5

4

9

3.

5

2

7

Skupaj 3. r.

5

2

7

1. - 3. r.

10

6

16

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

2

3

5

2.

5

5

10

Skupaj 1-2. r.

7

8

15

3.

5

3

8

Skupaj 3. r.

5

3

8

1. - 4. r.

12

11

23

 

Podružnice skupaj

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

6

9

15

2.

7

8

15

3.

12

6

18

4.

0

0

0

1. - 4. r.

25

23

48

Prijava/odjava uporabnika