Število učencev

Število učencev na matični šoli

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

10

14

24

1. b

11

13

24

Skupaj 1. r.

21

27

48

2. a

12

9

21

2. b

13

9

22

Skupaj 2. r.

25

18

43

3. a

14

11

25

3. b

12

11

23

Skupaj 3. r.

26

22

48

4. a

11

8

19

4. b

12

9

21

Skupaj 4. r.

23

17

40

5. a

13

10

23

5. b

12

9

21

5. c

13

10

23

Skupaj 5. r

38

29

67

1. - 5. r.

132

114

246

6. a

9

11

20

6. b

10

10

20

6. c

12

9

21

6. d

12

9

21

Skupaj 6. r.

43

39

82

7. a

9

11

20

7. b

10

12

22

7. c

10

11

21

Skupaj 7. r.

29

34

63

8. a

12

6

18

8. b

10

8

18

8. c

12

9

21

Skupaj 8. r.

34

23

57

9. a

10

14

24

9. b

7

14

21

Skupaj 9. r.

17

28

45

6. - 9. r.

123

124

247

1. - 9. r.

255

238

493

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

2

1

3

2.

1

5

6

4.

2

1

3

Skupaj 1. - 3. r.

5

7

12

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

3

3

6

2.

3

1

4

Skupaj 1.-2. r.

6

4

10

3.

2

3

5

4.

5

2

7

Skupaj 3.-4. r.

7

5

12

1. - 4. r.

13

9

22

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

2

7

9

2.

2

3

5

Skupaj 1.-2. r.

4

10

14

3.

5

5

10

4.

5

3

8

Skupaj 3. r.

10

8

18

1. - 4. r.

14

18

32

 

Podružnice skupaj

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

7

11

18

2.

6

9

15

3.

7

8

15

4.

12

6

18

1. - 4. r.

32

34

66

Prijava/odjava uporabnika