Število učencev

Število učencev na matični šoli

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

12

8

20

1. b

12

9

21

Skupaj 1. r.

24

17

41

2. a

9

11

20

2. b

12

7

19

Skupaj 2. r.

21

18

39

3. a

11

10

21

3. b

12

10

22

3. c

9

8

17

Skupaj 3. r.

32

28

60

4. a

11

10

21

4. b

9

12

21

4. c

9

12

21

Skupaj 4. r.

29

34

63

5. a

12

8

20

5. b

11

8

19

5. c

11

10

21

Skupaj 5. r

34

26

60

1. - 5. r.

140

123

263

6. a

11

14

25

6. b

10

15

25

Skupaj 6. r.

21

29

50

7. a

12

10

22

7. b

12

11

23

Skupaj 7. r.

24

21

45

8. a

15

10

25

8. b

12

9

21

Skupaj 8. r.

27

19

46

9. a

12

9

21

9. b

13

8

21

Skupaj 9. r.

25

17

42

6. - 9. r.

97

86

183

1. - 9. r.

237

209

446

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

2

1

3

2.

3

1

4

3.

3

2

5

Skupaj 1. - 2. r.

8

4

12

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

5

2

7

3.

5

3

8

Skupaj 1-3. r.

10

5

15

2.

6

7

13

Skupaj 2. r.

6

7

13

1. - 3. r.

16

12

28

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

6

3

9

3.

8

5

13

Skupaj 1-2. r.

14

8

22

2.

9

6

15

Skupaj 2. r.

9

6

15

1. - 4. r.

23

14

37

 

Podružnice skupaj

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

13

6

19

2.

18

14

32

3.

16

10

26

4.

0

0

0

1. - 4. r.

47

30

77