Podružnične šole

Podružnična šola Primskovo

Šola je med najmanjšimi v Sloveniji, saj jo obiskuje do deset učencev. V šolski okoliš sodijo: Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče k.o. Gradišče in k.o. Poljane, Ježni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Primskovo, Razbore k.o. Poljane, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru, Vinji Vrh, Zagrič.

Podružnična šola Štangarske Poljane

Šolski okoliš, iz katerega prihaja 20-30 učencev od 1. do 3. oz. 4. razreda, obsega naslednje vasi: Dragovšek, Gozd - Reka, Jastrebnik, Koške Poljane, Mala Štanga, Račica, Ščit, Štangarske Poljane, Velika Štanga, Volčja Jama. Učenci so od šole oddaljeni do osem kilometrov.

Podružnična šola Velika Kostrevnica

Šolo obiskuje 30-40 učencev od 1. do 3. oz. 4. razreda. Prihajajo iz naslednjih vasi: Dvor, Jelša, Ježce, Liberga, Lupinica, Mulhe, Preska nad Kostrevnico, Razbore k.o. Ježni Vrh, Velika Kostrevnica, Višnji Grm.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika