Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti pod vodstvom učiteljev

Št. 

Ime in priimek

Vrsta interesne dejavnosti

Čas

1

Anita Pevec Sivka

Planinski krožek

  ob sobotah

2

Barbara Lukač Patarčec

Angleška...