Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti pod vodstvom učiteljev

Št. 

Ime in priimek

Vrsta interesne dejavnosti

Čas

1

Lea Štajer

Priprava na tekmovanja, vivaristika

 

2

Maja Pogač

Angleška bralna značka 6., 8. in 9. razred

SRE, 6. ura

3

Darja Lebeničnik

Večkulturnost z EVJ prostovoljcem

po dogovoru

4

Maja Pogač


Večkulturnost z EVJ prostovoljcem

po dogovoru

4

Sabina Slana Cvikl


Nemška bralna značka

 PON, 6. in 7. ura

5

Sandra Kapus

Ritmična gimnastika

 PON, 5. ura,
ČET, 6. ura

6

Vida Krajnc

Prva pomoč

 

7

Bojana Lakić

Logika, logična pošast

sept. in okt. TOR in ČET 6. in 7. ura

8

Simona Kovač

ŠOL, šolska tekmovanja

sept., okt., apr., maj, 7.15-7.50

9

Tomaž Rozina

ŠNL, ŠKL, ŠNTL  šolska tekmovanja

sept., okt., apr., maj, 7.15-7.50

10

Sonja Marin

Ročna dela, pletenje

TOR, 6. ura

11

Simona Podlogar Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje

 

12

Maja Šturm Razboršek

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje

 

12

Vida Krajnc

Šolski vrt

 

12

Vanja Adamlje

Vezenje

 

13

Vida Krajnc

Dopolnilni pouk kemije

 

14

Bojan Bric

Astronomija

 oktober in november

15

Maja Šturm

Šolski radio

 

16

Maja Šturm

Španska bralna značka

 

17

Tjaša Mihelič

Ustvarjajo skupaj  

18

Hajdeja Praprotnik Nekaj več (nadarjeni)

 

19

Mateja Štritof Učenje - mala mal`ca

 PON, 7. ura

20

Mojca Jurca
Učenje čustveno socialnih veščin
 

21

   

 

22

   

 

23

 

 

 

24

 

   

25

   

 

 

V sklop interesnih dejavnosti uvrščamo tudi dejavnosti, ki jih MŠŠ priznava kot del učiteljeve redne obveznosti. To so otroški in mladinski pevski zbor, kolesarski krožek ter interesne dejavnosti s področja umetnosti in tehnike in tehnologije.

1

Marijana Šuštaršič

Likovni krožek

TOR, 6. in 7. ura

2

Selma Gradišek

MPZ
OPZ 2

PON, 6. in 7. ura
ČET, 6. in 7. ura

3

Mateja Simonič Potrebuješ

OPZ 1

 

4

Romana Doles Čož

Kolesarski krožek

 

5

Saša Pajkihar

Kolesarski krožek

 

6

Jožica Žurga Kolesarski krožek

 

7

Boštjan Pogač

Modelarski krožek

TOR, 6. in 7. ura