Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

Prostovoljska čajanka

Na naši šoli je aktivnih veliko prostovoljcev. Na različne načine, na različnih področjih.  Pomagajo mlajšim učencem pri učenju, obiskujejo starejše, skrbijo za izposojevalnico igrač, ustvarjajo. Vsak s svojo energijo, ustvarjalnostjo in podarjenim časom prispeva k temu, da je drugim in njemu lepše. To sredo smo se zbrali na čajanki. Ob čaju, piškotih, igrah in druženju smo preživeli dve prijetni uri.

DANES PRAZNUJEMO TUDI NA NAŠI ŠOLI

5. december je namreč že od leta 1985 mednarodni dan prostovoljstva, s tem pa tudi praznik vseh prostovoljk in prostovoljcev naše šole. Vsem, ki ste kdaj že bili vsaj malo prostovoljci, torej: VSE NAJBOLJŠE IN VELIKO LEPIH PROSTOVOLJSKIH DNI VAM ŽELIMO! Vsem ostalim pa seveda prav tako lep dan in...


Na zdravo zabavo v naravo

Kraljev hrib - Koritni vrh (Velika planina) - Slika - 44909 Pogled proti Mokrici.

Agencija za varnost prometa in Slovenska karitas sta pripravili projekt Na zdravo zabavo v naravo. S projektom želijo spodbuditi otroke, starše ali stare starše, da do oktobra skupaj naredijo vsaj 3000 višinskih metrov v slovenskih hribih in preživijo kvaliteten čas skupaj v naravi brez...


Področja delovanja

Učenci prostovoljci

 • Obiskovanje starejših prebivalcev v okolici doma – druženje, pomoč pri manjših opravilih, skupna aktivnost
 • Medvrstniška pomoč pri učenju
 • Tutorstvo – mentorstvo  prvošolcem ter ostalim mlajšim učencem; spremljanje učencev v šolo in pomoč pri vključevanju v šolsko skupnost
 • Vključevanje v OPB – pomoč mlajšim pri učenju, izvajanje in sodelovanje pri aktivnostih v OPB
 • Promoviranje prostovoljstva (informiranje o prostovoljstvu, internet, šolski radio, plakati, akcije)
 • Izvedba delavnic – prenos različnih spretnosti, znanj ...
 • Seznanjanje učencev s pomembnimi dnevi – obeležitev posebnih dni
 • Udeležba na delavnicah v Domu Tisje (predvidoma enkrat mesečno)
 • Samostojno obiskovanje varovancev v Domu Tisje (učenci 8. in 9. razreda)
 • Prostovoljske akcije ali dejavnosti
 • Urejanje šolskega vrta in okolice šole
 • Dobrodelna interesna dejavnost: Za lepši svet (učiteljica Vlasta Tacer)

 

Zunanji prostovoljci

Upokojeni učitelji prostovoljci

Učno pomoč iz angleščine ter mentorstvo učencem prostovoljcem tudi letos izvaja upokojena učiteljica in prostovoljka Katarina Kragelj. Angleške urice potekajo že četrto leto, v šolskem letu 2014/2015 jih je obiskovalo 32 učencev.  

Izvajanje mednarodnega prostovoljstva (EVS)

Šola je akreditirana za izvajanje EVS (evropska prostovoljna služba) v okviru programa Erasmus+. V sodelovanju z MC Litija, ki je v projektu koordinatorska organizacija, bomo, v primeru prijave, gostili mladega prostovoljca iz EU. Morebitni prostovoljec se bo, glede na program, vključeval v vse dejavnosti šole.

Galerija Prostovoljstvo

Prijava/odjava uporabnika