Kaj je dobro vedeti o podaljšanem bivanju

O podaljšanem bivanju

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Pri igri doživljajo in podoživljajo socialne potrebe in jih usklajujejo z željami in potrebami drugih.

Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje. Pri svojem delu učiteljica sodeluje z razredničarko.

Podaljšano bivanje je nadgradnja osnovnega programa. Za tovrstno obliko so sicer bolj zainteresirani starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni, in tudi starši, ki težje pomagajo otrokom pri domačem delu.

Podaljšano bivanje je organizirano skladno s predmetnikom. Vključevanje učencev v program je prostovoljno. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi. Staršem programa ni potrebno posebno plačevati razen dodatnega materiala za različne izdelke. Učenci, ki so v podaljšanem bivanju, imajo v sklopu programa tudi obvezno kosilo, ki ga plačajo starši.

KODEKS (pravila) dela v OPB

 1. Podaljšano bivanje NI VARSTVO, zato v njem učenci ne morejo čakati avtobusa.
 2. Kosilo v PB je OBVEZNEN ELEMENT učnega procesa, saj se tu učenci učijo KULTURNEGA UŽIVANJA hrane, po jedi pa pospravijo, ločijo odpadke in počistijo mizo.
 3. SAMOSTOJNO UČENJE (pisanje domačih nalog in samostojno delo) se v oddelkih prične ob 13.30 in konča ob 14.15 uri. V tem času NE DOVOLIMO:
  1. odhajanja domov in k interesnim dejavnostim (to lahko storijo pred 13.30 uro);
  2. staršem, da zvonijo pri glavnem vhodu.
 4. VZTRAJAMO, da otrok VEDNO pospravi za seboj svoj delovni prostor ali igralni kotiček pred odhodom domov ali takrat, ko odide na katerokoli drugo dejavnost.
 5. Če odhajajo učenci domov drugače kot običajno in gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV oziroma jim poslati elektronsko sporočilo, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO (predvsem zaradi varnosti otrok).
 6. Starše PROSIMO, da svoje otroke počakajo pred glavnim vhodom, saj drugače z zvonenjem motijo dejavnosti vzgojno – izobraževalnega procesa.
 7. KO otrok prihaja v PB, POZDRAVI, in ko odhaja domov, se MORA od učiteljice POSLOVITI. Vsi starejši pa jim bodimo ZGLED.
 8. Učenci v PB učitelja VIKAJO in naslavljajo z »učiteljica…«.
 9. Če je učenec v času samostojnega učenja odsoten ali šolskega dela ne dokonča, ga dokonča doma.

Predmetnik in urnik podaljšanega bivanja

Podaljšano bivanje poteka od 11.35/12.25 do 15.55/16.45. V tem času potekajo 4 deli vzgojno-izobraževalnega procesa in sicer: kosilo, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Samostojno učenje poteka od 13.30 do 14.15. Urnik ostalih dejavnosti ni natančno določen in se prilagaja glede na urnik šolskih dejavnosti, razpored kosila in urnika zasedenosti športne dvorane.

Kosilo - poudarek je na kulturnem prehranjevanju, splošnem obnašanju v jedilnici, priprava različnih pogrinjkov ob navadnih in posebnih dneh, pospravljanju, seznanjanje s pomenom zdrave prehrane.  Manjše napitke in prigrizke učenci pripravijo sami. 

Sprostitvena dejavnost - v tem času se učenci po lastni izbiri lahko igrajo različne družabne in namizne igrice, rešujejo manjše socialne težave, skupaj se igrajo različne socialne igre, ki učence spodbujajo k lastnem razmišljanju in samostojnem reševanju problemov. V tem času učenci poslušajo pravljice, plešejo, barvajo. 

Samostojno učenje - ura je namenjena pisanju nalog in samostojnemu učenju. Za nekatere učence je ta ura zelo potrebna, saj lahko s pomočjo učiteljice naredijo domačo nalogo, ponavljajo, utrjujejo lepopis in računanje. 

Ustvarjalno preživljanje prostega časa - ta čas je v celoti namenjen učencem. Učenci so zelo motivirani za delo, ustvarjajo na različne načine: plešejo, pripravljajo različne koreografije, likovno in ročno ustvarjajo, sodelujejo pri različnih športnih igrah na igrišču, v razredu in v športni dvorani. 

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika