Šolski prevozi

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Osnovno šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.

Vozni red šolskih prevozov

Izvajanje šolskih prevozov bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:

 

RELACIJA, SMER

PREVOZNIK

ODHOD V ŠOLO

sreda                  ostali dnevi

ODHOD DOMOV

Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

RUDI TURS

6.30

7.00

 

12.40

14.35

Kot - Vintarjevec – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

RUDI TURS

7.00

7.30

14.25

Šmartno – Vintarjevec – Šmartno – Selšek – Cerovica – Gradiške Laze 

MIRAN ZUPAN s.p.

 

 

12.35

Cerovica – Selšek – Gradiške Laze – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

MIRAN ZUPAN s.p.

7.00

7.25

14.25

Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno

(tudi PŠ Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji Grm, Obla Gorica, Razbore)

DOMOV v obratni smeri

SANDI TOURS

6.35

6.50

12.30

14.25

Preska – V. Kostrevnica - Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

6.35

6.35

12.55

14.30

Dolgo Brdo – Bukovica – Jablaniške Laze – OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

6.30

6.30

14.20

Javorje  -  OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

 

7.05

 

 

7.05

 

12.30

14.55

Šmartno- Velika Kostrevnica- Razbore -Ježni Vrh - Obla Gorica - Višnji Grm - PŠ Velika Kostrevnica - Šmartno

DOMOV v obratni smeri.

ZAITEX d.o.o.

7.05

7.05

13.35

14.55

Mamolj – OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

 

6.35

 

 

6.35

 

12.30

14.25

Gozd Reka - PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Ščit - Jastrebnik – PŠ Štangarske Poljane.

PŠ Štangarske Poljane  – Gozd Reka – PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Jastrebnik – Ščit – PŠ Štangarske Poljane

AVTO JANEZ d.o.o.

6.15

6.15

12.30

Mala Kostrevnica (novo naselje) – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

7.15

7.15

14.20

Riharjevec - Črni Potok (Grilovec) - Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

6.55

6.55

14.20

Grmače - Šmartno

DOMOV v obratno smer

ZAITEX d.o.o.

7.25

7.35

14.00


Vozni red velja od 1. septembra 2021 dalje. Ob sredah se pouk začne z razredno uro ob 7.30. Zaradi tega so odhodi avtobusov v šolo pol ure prej.

 

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof.

Prijava/odjava uporabnika