Šolski prevozi

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Osnovno šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.

Vozni red šolskih prevozov

Izvajanje šolskih prevozov v šolskem letu 2023/2024 bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:

 NOVO: klik na relacijo prikaže pot prevoza na zemljevidu. 

RELACIJA

SMER

PREVOZNIK

ODHOD V ŠOLO

sreda                  ostali dnevi

ODHOD DOMOV

Velika

Štanga

Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

RUDI TURS

6.30

7.00

 

12.40

14.35

Vintarjevec

Kot - Vintarjevec – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

RUDI TURS

7.00

7.30

14.25

Vintarjevec

Šmartno – Vintarjevec – Šmartno

MIRAN ZUPAN s.p.

 

 

12.35

Cerovica

Cerovica – Selšek – Gradiške Laze – Šmartno.

Šmartno – Selšek – Cerovica – Gradiške Laze

MIRAN ZUPAN s.p.

7.00

7.25

12.45

14.25

Primskovo

Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno

(tudi PŠ Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji Grm, Obla Gorica, Razbore)

DOMOV v obratni smeri

SANDI TOURS

6.45

7.00

12.40

14.25

Preska

Preska – V. Kostrevnica - Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

6.35

6.35

12.55

14.30

Bukovica

Dolgo Brdo – Bukovica – Jablaniške Laze – OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

6.30

6.30

14.20

Javorje

Javorje  -  OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

 

7.05

 

 

7.05

 

12.30

14.55

Višnji Grm

Šmartno- Velika Kostrevnica- Razbore -Ježni Vrh - Obla Gorica - Višnji Grm - PŠ Velika Kostrevnica - Šmartno

DOMOV v obratni smeri.

ZAITEX d.o.o.

7.05

7.05

13.35

14.25

Mamolj

Mamolj – OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

 

6.35

 

 

6.35

 

12.30

14.25

Štangarske

Poljane

Gozd Reka - PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Ščit - Jastrebnik – PŠ Štangarske Poljane.

PŠ Štangarske Poljane  – Gozd Reka – PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Jastrebnik – Ščit – PŠ Štangarske Poljane

AVTO JANEZ d.o.o.

6.15

6.15

12.30

Mala

Kostrevnica

Mala Kostrevnica (novo naselje) – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

7.15

7.15

14.20

Riharjevec

Riharjevec - Črni Potok (Grilovec) - Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

6.55

6.55

14.20

Grmače

Grmače - Šmartno

DOMOV v obratno smer

ZAITEX d.o.o.

7.25

7.35

14.00


Vozni red velja od 1. septembra 2022 dalje. Ob sredah se pouk začne z razredno uro ob 7.30. Zaradi tega so odhodi avtobusov v šolo pol ure prej.

 Tabela je bila nazadnje posodobljena 21. 12. 2023.

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika