Vozni red šolskih prevozov

Izvajanje šolskih prevozov bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:

 

RELACIJA, SMER

PREVOZNIK

ODHOD V ŠOLO

sreda                  ostali dnevi

ODHOD DOMOV

Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

RUDI TURS

6.30

7.00

 

12.40

14.35

Vintarjevec – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

RUDI TURS

7.00

7.30

14.25

Šmartno – Vintarjevec – Šmartno – Selšek – Cerovica – Gradiške Laze 

MIRAN ZUPAN s.p.

 

 

12.30

Cerovica – Selšek – Gradiške Laze – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

MIRAN ZUPAN s.p.

7.00

7.25

14.25

Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno

(tudi PŠ Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji Grm, Obla Gorica, Razbore)

DOMOV v obratni smeri

SANDI TOURS

6.35

6.50

12.30

14.25

Preska – V. Kostrevnica

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

6.35

6.35

12.55

14.30

Dolgo Brdo – Bukovica – Jablaniške Laze – OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

6.30

6.30

14.30

Javorje  -  OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

 

7.05

 

 

7.05

 

12.30

14.55

Šmartno- Velika Kostrevnica- Razbore -Ježni Vrh - Obla Gorica - Višnji Grm - PŠ Velika Kostrevnica - Šmartno

DOMOV v obratni smeri.

ZAITEX d.o.o.

6.55

6.55

13.35

14.55

Mamolj – OŠ Šmartno

DOMOV v obratni smeri

ZAITEX d.o.o.

 

6.35

 

 

6.35

 

12.30

14.25

Gozd Reka - PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Ščit - Jastrebnik – PŠ Štangarske Poljane.

PŠ Štangarske Poljane  – Gozd Reka – PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Jastrebnik – Ščit – PŠ Štangarske Poljane

AVTO JANEZ d.o.o.

6.15

6.15

12.30

Grmače – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

7.20

7.40

13.50

Mala Kostrevnica (novo naselje) – Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

6.55

6.55

14.20

Grilovec - Riharjevec - Šmartno

DOMOV v obratni smeri

AVTO JANEZ d.o.o.

6.40

7.35

14.20


Vozni red velja od 2. septembra 2019 dalje. Ob sredah se pouk začne z razredno uro ob 7.30. Zaradi tega so odhodi avtobusov v šolo pol ure prej.

Opomba: velja za čas izrednih razmer zaradi covid-19 situacije.

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof.

Prijava/odjava uporabnika