Vozni red šolskih prevozov

Izvajanje šolskih prevozov bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:

 

RELACIJA, SMER

PREVOZNIK

ODHOD V ŠOLO

sreda                  ostali dnevi

ODHOD DOMOV

Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno

Šmartno – Zavrstnik – Štangarske Poljane – Reka Gozd – Račica – Velika Štanga

RUDI TOURS

6.30

7.00

 

12.40

14.35

Vintarjevec – Šmartno

Šmartno – Vintarjevec

RUDI TOURS

7.00

7.30

14.25

Šmartno – Vintarjevec – Šmartno – Gradiške Laze – Cerovica

MIRAN ZUPAN

 

 

12.30

Cerovica – Gradiške Laze – Šmartno

Šmartno- Gradiške Laze – Cerovica

MIRAN ZUPAN

7.00

(sprememba od 1. 2. 2019)

7.25

14.25

Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno

(tudi PŠ Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji Grm, Obla Gorica, Razbore)

Šmartno – V. Kostrevnica – Primskovo

SANDI TOURS

6.50

7.05

12.30 14.25

V. Kostrevnica – Šmartno

SANDI TOURS

 

7.30

 

Preska – V. Kostrevnica - Šmartno

Šmartno – V. Kostrevnica – Preska

ZAITEX

6.40

6.40

12.55 14.30

Dolgo Brdo – Bukovica – Jablaniške Laze – OŠ Šmartno; OŠ Šmartno – Jablaniške Laze – Bukovica – Dolgo Brdo

MARTIN PIRC

6.30

6.30

14.25

Javorje  -  OŠ Šmartno

OŠ Šmartno – Javorje

ZAITEX

 

7.05

 

 

7.05

 

12.30 14.55

Šmartno- Velika Kostrevnica- Razbore -Ježni Vrh - Obla Gorica - Višnji Grm - PŠ Velika Kostrevnica - Šmartno

ZAITEX

7.05

7.05

13.35

Mamolj – OŠ Šmartno

OŠ Šmartno - Mamolj

ZAITEX

 

6.35

 

 

6.35

 

12.30 14.25

Gozd Reka - PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Ščit - Jastrebnik – PŠ Štangarske Poljane;  PŠ Štangarske Poljane  – Gozd Reka – PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Jastrebnik – Ščit – PŠ Štangarske Poljane

MARTIN PIRC

6.15

6.15

12.30

Grmače – Šmartno - Grmače

MARTIN PIRC

7.20

7.45

14.20

(sprememba od 1. 2. 2019)

Mala Kostrevnica (novo naselje) – Šmartno – Mala Kostrevnica (novo naselje)

MARTIN PIRC

7.00

7.00

14.30

(sprememba od 1. 2. 2019)

Riharjevec - Šmartno - Riharjevec

MARTIN PIRC

6.40

6.40

14.25


Vozni red velja od 3. septembra 2018 dalje. Ob sredah se pouk začne z razredno uro ob 7.30. Zaradi tega so odhodi avtobusov v šolo pol ure prej.

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof.

Prijava/odjava uporabnika