Šolski prevozi

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Osnovno šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.

Vozni red šolskih prevozov

Izvajanje šolskih prevozov bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:

 

RELACIJA, SMER

PREVOZNIK

ODHOD V ŠOLO

sreda                  ostali dnevi

ODHOD DOMOV

Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno

Šmartno – Zavrstnik – Štangarske Poljane – Reka Gozd – Račica – Velika Štanga

RUDI TOURS

6.30

7.00

 

12.40

14.35

Vintarjevec – Šmartno

Šmartno – Vintarjevec

RUDI TOURS

7.00

7.30

14.25

Šmartno – Vintarjevec – Šmartno – Gradiške Laze – Cerovica

MIRAN ZUPAN

 

 

12.30

Cerovica – Gradiške Laze – Šmartno

Šmartno- Gradiške Laze – Cerovica

MIRAN ZUPAN

7.00

(sprememba od 1. 2. 2019)

7.25

14.25

Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno

(tudi PŠ Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji Grm, Obla Gorica, Razbore)

Šmartno – V. Kostrevnica – Primskovo

SANDI TOURS

6.50

7.05

12.30 14.25

V. Kostrevnica – Šmartno

SANDI TOURS

 

7.30

 

Preska – V. Kostrevnica - Šmartno

Šmartno – V. Kostrevnica – Preska

ZAITEX

6.40

6.40

12.55 14.30

Dolgo Brdo – Bukovica – Jablaniške Laze – OŠ Šmartno; OŠ Šmartno – Jablaniške Laze – Bukovica – Dolgo Brdo

MARTIN PIRC

6.30

6.30

14.25

Javorje  -  OŠ Šmartno

OŠ Šmartno – Javorje

ZAITEX

 

7.05

 

 

7.05

 

12.30 14.55

Šmartno- Velika Kostrevnica- Razbore -Ježni Vrh - Obla Gorica - Višnji Grm - PŠ Velika Kostrevnica - Šmartno

ZAITEX

7.05

7.05

13.35

Mamolj – OŠ Šmartno

OŠ Šmartno - Mamolj

ZAITEX

 

6.35

 

 

6.35

 

12.30 14.25

Gozd Reka - PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Ščit - Jastrebnik – PŠ Štangarske Poljane;  PŠ Štangarske Poljane  – Gozd Reka – PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Jastrebnik – Ščit – PŠ Štangarske Poljane

MARTIN PIRC

6.15

6.15

12.30

Grmače – Šmartno - Grmače

MARTIN PIRC

7.20

7.45

14.20

(sprememba od 1. 2. 2019)

Mala Kostrevnica (novo naselje) – Šmartno – Mala Kostrevnica (novo naselje)

MARTIN PIRC

7.00

7.00

14.30

(sprememba od 1. 2. 2019)

Riharjevec - Šmartno - Riharjevec

MARTIN PIRC

6.40

6.40

14.25


Vozni red velja od 3. septembra 2018 dalje. Ob sredah se pouk začne z razredno uro ob 7.30. Zaradi tega so odhodi avtobusov v šolo pol ure prej.

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof.

Prijava/odjava uporabnika