Nadomeščanja

Pomen okrajšav, uporabljenih v datotekah

  • nad-p - nadomeščanje, dodatna ura
  • nad-d - nadomeščanje, dodatno delo
  • nad-z - nadomeščanje, združeni skupini
  • nad-n - nadomeščanje, namesto določene ure v dnevu
  • nad-o - nadomeščanje, oddelek podaljšanega bivanja
  • nad-j - nadomeščanje, jutranje varstvo
  • nad-v - nadomeščanje, varstvo vozačev in dežurstvo
  • nad-s -  nadomeščanje, v razredu namesto opravljanja dela v pisarni

Nadomeščanja

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika