Nadomeščanja

Pomen okrajšav, uporabljenih v datotekah

 • nad-p - nadomeščanje, dodatna ura
 • nad-d - nadomeščanje, dodatno delo
 • nad-z - nadomeščanje, združeni skupini
 • nad-n - nadomeščanje, namesto določene ure v dnevu
 • nad-o - nadomeščanje, oddelek podaljšanega bivanja
 • nad-j - nadomeščanje, jutranje varstvo
 • nad-v - nadomeščanje, varstvo vozačev in dežurstvo
 • nad-s -  nadomeščanje, v razredu namesto opravljanja dela v pisarni

Nadomeščanja

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika