Objave učiteljev

Program React-EU – IKT za VIZ

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Prevzem spričeval

Učenci, ki ob koncu pouka niso prevzeli spričeval, lahko to storijo od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021 ter od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021, od 8.00 do 13.00 ure v tajništvu šole. Spričevala lahko prevzamejo tudi njihovi starši ali zakoniti zastopniki.

Prijava/odjava uporabnika