KODEKS (pravila) dela v OPB

 1. Podaljšano bivanje NI VARSTVO, zato v njem učenci ne morejo čakati avtobusa.
 2. Kosilo v PB je OBVEZNO.
 3. SAMOSTOJNO UČENJE (pisanje domačih nalog in samostojno delo) se v oddelkih prične ob 13.25 in konča ob 14.15 uri. V tem času NE DOVOLIMO:
  • odhajanja domov in k interesnim dejavnostim;
  • staršem, da trkajo na vrata učilnice pred končanim SU (pred zvonenjem).
 4. VZTRAJAMO, da otrok vedno pospravi za seboj svoj delovni prostor ali igralni kotiček pred odhodom domov ali takrat, ko ga dvignejo starši sredi nekega dela.
 5. V času, ko smo v telovadnici, vašega otroka lahko dvignete po končani dejavnosti (obvestilo bo obešeno na vratih).
 6. Če gredo otroci domov drugače kot običajno in gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO.
 7. Starše PROSIMO, da svoje otroke počakajo pred razredom, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno – izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in ga nato počakate pred razredom).
 8. KO otrok prihaja v PB, POZDRAVI, in ko odhaja domov, se MORA od učiteljice POSLOVITI. Starejši pa jim moramo biti ZGLED.
 9. Učenci v PB učitelja VIKAJO in naslavljajo z »učiteljica…«.