Predmetnik in urnik podaljšanega bivanja

Podaljšano bivanje poteka od 11.35/12.25 do 15.45/16.35. V tem času potekajo 4 deli vzgojno-izobraževalnega procesa in sicer: kosilo, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Samostojno učenje poteka od 13.25 do 14.15. Urnik ostalih dejavnosti ni natančno določen in se prilagaja glede na urnik šolskih dejavnosti, razpored kosila in urnika zasedenosti športne dvorane.

Kosilo - poudarek je na kulturnem prehranjevanju, splošnem obnašanju v jedilnici, priprava različnih pogrinjkov ob navadnih in posebnih dneh, pospravljanju, seznanjanje s pomenom zdrave prehrane.  Manjše napitke in prigrizke učenci pripravijo sami. 

Sprostitvena dejavnost - v tem času se učenci po lastni izbiri lahko igrajo različne družabne in namizne igrice, rešujejo manjše socialne težave, skupaj se igrajo različne socialne igre, ki učence spodbujajo k lastnem razmišljanju in samostojnem reševanju problemov. V tem času učenci poslušajo pravljice, plešejo, barvajo. 

Samostojno učenje - ura je namenjena pisanju nalog in samostojnemu učenju. Za nekatere učence je ta ura zelo potrebna, saj lahko s pomočjo učiteljice naredijo domačo nalogo, ponavljajo, utrjujejo lepopis in računanje. 

Ustvarjalno preživljanje prostega časa - ta čas je v celoti namenjen učencem. Učenci so zelo motivirani za delo, ustvarjajo na različne načine: plešejo, pripravljajo različne koreografije, likovno in ročno ustvarjajo, sodelujejo pri različnih športnih igrah na igrišču, v razredu in v športni dvorani.