O podaljšanem bivanju

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Pri igri doživljajo in podoživljajo socialne potrebe in jih usklajujejo z željami in potrebami drugih.

Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje. Pri svojem delu učiteljica sodeluje z razredničarko.

Podaljšano bivanje je nadgradnja osnovnega programa. Za tovrstno obliko so sicer bolj zainteresirani starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni, in tudi starši, ki težje pomagajo otrokom pri domačem delu.

Podaljšano bivanje je organizirano skladno s predmetnikom. Vključevanje učencev v program je prostovoljno. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi. Staršem programa ni potrebno posebno plačevati razen dodatnega materiala za različne izdelke. Učenci, ki so v podaljšanem bivanju, imajo v sklopu programa tudi obvezno kosilo, ki ga plačajo starši.

V letošnjem šolskem letu 2019/2020 bomo imeli organiziranih devet oddelkov podaljšanega bivanja na matični šoli in po enega na PŠ Velika Kostrevnica in PŠ Štangarske Poljane. 

 • OPB 1. a – Eva Tomšič, učilnica P/U7
 • OPB 1. b – Mateja Simonič Potrebuješ, učilnica P/U8
 • OPB 2. a, b – Mateja Klinc, učilnica P/U8
 • OPB 2.a, 3.b – Tina Sladič, učilnica P/U2
 • OPB 3. ab – Jožica Žurga, učilnica P/U3
 • OPB 4. a, b – Alenka Grilj, učilnica P/U4
 • OPB 5. a, c – Brigita Lindič, Mateja Burgar, učilnica I/U7
 • OPB 5. b, c – Anita Pevec SIvka, Tjaša Zakrajšek Kunc, učilnica I/U6
 • OPB na PŠ Velika Kostrevnica – Tamara Remec in Nastja Kurež
 • OPB na PŠ Štangarske Poljane – Sara Ulaga
 • OPB na PŠ Primskovo – Tanja Grže

Prijava/odjava uporabnika