O podaljšanem bivanju

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Pri igri doživljajo in podoživljajo socialne potrebe in jih usklajujejo z željami in potrebami drugih.

Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje. Pri svojem delu učiteljica sodeluje z razredničarko.

Podaljšano bivanje je nadgradnja osnovnega programa. Za tovrstno obliko so sicer bolj zainteresirani starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni, in tudi starši, ki težje pomagajo otrokom pri domačem delu.

Podaljšano bivanje je organizirano skladno s predmetnikom. Vključevanje učencev v program je prostovoljno. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi. Staršem programa ni potrebno posebno plačevati razen dodatnega materiala za različne izdelke. Učenci, ki so v podaljšanem bivanju, imajo v sklopu programa tudi obvezno kosilo, ki ga plačajo starši.

V letošnjem šolskem letu bomo imeli organiziranih šest oddelkov podaljšanega bivanja na matični šoli in po enega na PŠ Velika Kostrevnica in PŠ Štangarske Poljane. 

  • OPB 1. a, b, 2. b – Alenka Grilj, učilnica P/U4
  • OPB 1. b – Tanja Grže, učilnica P/U5
  • OPB 2. a, b – Tina Sladič, učilnica P/U6
  • OPB 3. a, c – Senta Glavač, učilnica P/U3
  • OPB 3. b, c – Anita Pevec Sivka, učilnica P/U2
  • OPB 4. a, b – Lucija Luknar, učilnica I/U4
  • OPB 4. b, c – Simona Podlogar, Darja Lebeničnik, Anton Škrabanja, učilnica I/U1
  • OPB 5. a, b, c – Sonja Marin, Vida Krajnc, učilnica I/U7
  • OPB na PŠ Velika Kostrevnica, Pavla Berčon
  • OPB na PŠ Štangarske Poljane, Vlasta Mandelj