O podaljšanem bivanju

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Pri igri doživljajo in podoživljajo socialne potrebe in jih usklajujejo z željami in potrebami drugih.

Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje. Pri svojem delu učiteljica sodeluje z razredničarko.

Podaljšano bivanje je nadgradnja osnovnega programa. Za tovrstno obliko so sicer bolj zainteresirani starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še zaposleni, in tudi starši, ki težje pomagajo otrokom pri domačem delu.

Podaljšano bivanje je organizirano skladno s predmetnikom. Vključevanje učencev v program je prostovoljno. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi. Staršem programa ni potrebno posebno plačevati razen dodatnega materiala za različne izdelke. Učenci, ki so v podaljšanem bivanju, imajo v sklopu programa tudi obvezno kosilo, ki ga plačajo starši.

V letošnjem šolskem letu 2018/2019 bomo imeli organiziranih šest oddelkov podaljšanega bivanja na matični šoli in po enega na PŠ Velika Kostrevnica in PŠ Štangarske Poljane. 

  • OPB 1. a – Tina Sladič, učilnica P/U7
  • OPB 1. b – Alenka Grilj, učilnica P/U8
  • OPB 2. a, b – Eva Tomšič, učilnica P/U5
  • OPB 2.b, 3.b – Mateja Simonič Potrebuješ, učilnica P/U3
  • OPB 3. a, 4. a – Senta Glavač, učilnica I/U1
  • OPB 4. b, d – Karolina Aškerc, učilnica P/U2
  • OPB 4. c, d – Mojca Vidic, učilnica P/U4
  • OPB 5. a, b, c – Aleš Puketa, Tanja Vajdl, Simona Podlogar I/U7
  • OPB na PŠ Velika Kostrevnica, Tamara Remec in Nastja Kurež
  • OPB na PŠ Štangarske Poljane, Vlasta Mandelj