Število učencev

Število učencev na matični šoli (šolsko leto 2023/2024)

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

12

13

25

1. b

13

12

25

Skupaj 1. r.

25

25

50

2. a

16

8

24

2. b

15

9

24

Skupaj 2. r.

31

17

48

3. a

13

12

25

3. b

14

11

25

Skupaj 3. r.

27

23

50

4. a

10

13

23

4. b

11

13

24

Skupaj 4. r.

21

26

47

5. a

10

10

20

5. b

10

18

18

5. c

11

10

21

Skupaj 5. r

31

28

59

1. - 5. r.

135

119

254

6. a

11

11

22

6. b

10

11

21

6. c

12

10

22

Skupaj 6. r.

33

32

65

7. a

12

8

20

7. b

13

6

19

7. c

13

8

21

Skupaj 7. r.

38

22

60

8. a

14

10

24

8. b

13

11

24

8. c

14

10

24

Skupaj 8. r.

41

31

72

9. a

13

12

25

9. b

14

12

26

9. c

14

12

26

Skupaj 9. r.

41

36

77

6. - 9. r.

153

121

274

1. - 9. r.

288

240

528

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

3

1

4

2.

3

0

3

3.

0

41

4

Skupaj 1. - 3. r.

6

5

11

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

5

6

11

2.

2

2

4

Skupaj 1.-2. r.

7

8

15

3.

1

3

4

4.

3

3

6

Skupaj 3.-4. r.

4

6

10

1. - 4. r.

11

14

25

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

3

8

11

2.

0

5

5

Skupaj 1.-2. r.

3

13

16

3.

1

3

4

4.

3

7

10

Skupaj 3.-4. r.

4

10

14

1. - 4. r.

7

23

30

 

Skupno število učencev na MŠ in PŠ

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.r - 5.r

135

119

254

6.r - 9.r

153

121

274

1.r - 9.r

288

240

528

PŠ V.K.

7

23

30

PŠ ŠT. P.

11

14

25

PŠ PRIM.

6

5

11

PŠ skupaj

24 42 66

PŠ + MŠ

312

282

594

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika