Število učencev

Število učencev na matični šoli

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

15

12

27

1. b

15

11

26

Skupaj 1. r.

30

23

53

2. a

11

8

19

2. b

12

9

21

Skupaj 2. r.

23

17

40

3. a

8

10

18

3. b

12

7

19

Skupaj 3. r.

20

17

37

4. a

10

11

21

4. b

11

10

21

4. c

12

9

21

4. d

12

9

21

Skupaj 4. r.

45

39

84

5. a

10

9

19

5. b

10

12

22

5. c

10

11

21

Skupaj 5. r

30

32

62

1. - 5. r.

148

128

276

6. a

12

7

19

6. b

10

8

18

6. c

11

10

21

Skupaj 6. r.

33

25

58

7. a

10

14

24

7. b

9

14

23

Skupaj 7. r.

19

28

47

8. a

12

10

22

8. b

12

11

23

Skupaj 8. r.

24

21

45

9. a

12

10

21

9. b

11

9

21

Skupaj 9. r.

23

19

42

6. - 9. r.

99

93

192

1. - 9. r.

247

221

468

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

0

0

0

2.

2

1

3

3.

3

0

3

Skupaj 1. - 3. r.

5

1

6

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

2

3

5

2.

5

2

7

Skupaj 1-2. r.

7

5

12

3.

6

7

13

Skupaj 3. r.

6

7

13

1. - 3. r.

13

12

25

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

5

5

10

2.

5

3

8

Skupaj 1-2. r.

10

8

18

3.

9

6

15

Skupaj 3. r.

9

6

15

1. - 4. r.

19

14

33

 

Podružnice skupaj

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

7

8

15

2.

12

6

18

3.

18

13

31

4.

0

0

0

1. - 4. r.

37

27

64

 

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika