Organi upravljanja

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole in vrtca.

Svet zavoda

Svet  šole  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavnikov  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.  Predstavniki ustanovitelja so: Andrej Cerjak, Lilijana Bučar in Boštjan Toplak, trije predstavniki staršev pa so: Aljaž Sadar, Melita Kremžar...Prijava/odjava uporabnika