Šolski okoliš

Matična šola

Bogenšperk, Bukovica pri Litiji, Jablaniški potok, Cerovica, Črni potok, Gradišče nad Litijo, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Mala Kostrevnica, Mamolj, Podroje, Riharjevec, Spodnja Jablanica, Selšek, Šmartno, Širmanski hrib, Vintarjevec,  Zavrstnik, Zgornja Jablanica, Javorje, Leskovica, Vrata, Zagorica

PŠ Primskovo

Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče k. o. Gradišče in k. o. Poljane, Ježni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Primskovo, Razbore k. o. Poljane, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru, Vinji Vrh, Zagrič

PŠ Štangarske Poljane

Dragovšek, Gozd - Reka, Jastrebnik, Koške Poljane, Mala Štanga, Račica, Ščit, Štangarske Poljane, Velika Štanga, Volčja Jama

PŠ Velika Kostrevnica

Dvor, Jelša, Ježce, Liberga, Lupinica, Mulhe, Preska nad Kostrevnico, Razbore k. o. Ježni Vrh, Velika Kostrevnica, Višnji Grm

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika