Ustanovitelj zavoda

Ustanovitelj zavoda

Ustanovitelj zavoda je občina Šmartno pri Litiji.

Odlok o ustanovitvi je bil sprejet 13. 5. 2004 (Ur. list RS 61/2004). Odlok o ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen 26. 5. 2007 (Ur. list RS 50/2007), 11. 2. 2010 (Ur. list RS 13/2010), 23. 12. 2010 (Ur. list RS 31/2010) in 1. 12. 2011 (Ur. list RS 101/2011). 

V skladu z Aneksom št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja med občinama Litija in Šmartno pri Litiji,  ki je stopil v veljavo 1. 1. 2008, se je Javni zavod Vzgojno-varstveni zavod Litija razdružil. Od njega se je odcepila enota Ciciban in se pripojila k Osnovni šoli Šmartno.  Enota vrtca je tako postala sestavni del OŠ Šmartno. 

Zavod opravlja program osnovnošolskega izobraževanja, ki obsega obvezni in razširjeni program. Obvezni program: obvezni predmeti, izbirni predmeti, ure oddelčne skupnosti, prilagojeni program. Razširjeni program: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, šola v naravi, druge dejavnosti.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika