Predmetnik - 1. in 2. triletje

ŠTEVILO TEDNOV POUKA

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4.

RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

Vzgojno izobraževalna področja

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

JEZIKOVNO-UMETNOSTNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

5

175

Tuji jezik angleščina

 

 

 

 

 

 

2

70

3

105

4

140

Likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1

35

Glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

1

35

Kulturni dnevi

4

dni

4

dni

4

dni

3

Dni

3

dni

3

dni

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

Zgodovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

Spoznavanje okolja/Naravoslovje

3

105

3

105

3

105

 

 

 

 

2

70

Družba

 

 

 

 

 

 

2

70

3

105

 

 

Naravoslovje in tehnika

 

 

 

 

 

 

3

105

3

105

 

 

Tehnika in tehnologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

70

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

4

140

Gospodinjstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

1,5

52,5

Naravoslovni dnevi

3

dni

3

dni

3

dni

3

Dni

3

dni

3

dni

PROIZVODNO-TEHNIČNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniški dnevi

3

dni

3

dni

3

dni

4

Dni

4

dni

4

dni

ŠPORTNOVZGOJNO-ZDRAVSTVENO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šport

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

Športni dnevi

5

dni

5

dni

5

dni

5

Dni

5

dni

5

dni

Oddelčna skupnost

 

 

 

 

 

 

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

SKUPAJ UR NA RAZRED

20

 

21

 

22

 

24

 

26

 

26

 

Prijava/odjava uporabnika