Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela.

Naloge: 

  • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, ... 
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 
  • opozarja na kršitve le teh; 
  • organizira šolske prireditve, sodeluje pri šolskem radiu in časopisu; 
  • načrtuje in organizira skupne akcije; 
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja; 
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.

Prijava/odjava uporabnika