Svetovalna služba

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši, z namenom, da v vrtcu ustvarimo čim boljše pogoje za dobro počutje in optimalni razvoj otrok. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali, usmerjeno je predvsem v preventivo.

Svetovalno delo temelji na prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov. Poteka v obliki individualnih razgovorov in v soglasju s starši tudi kot opazovanje otroka v oddelku in povezovanje z zunanjimi institucijami.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko starši posvetujete s svetovalno delavko:

  • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah,
  • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini,
  • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
  • svetovanje o pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju,
  • spodbujanje potencialno nadarjenega otroka,
  • prehod otroka iz vrtca v šolo.

Za posvetovanja in informacije smo dosegljivi:

MOJCA DRAGAR, dipl. def. - logoped (logopedinja)
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. ŠPELA MIKLAVČIČ, prof. def. (mobilna specialna pedagoginja)
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

POLONA MAROLT, univ. dipl. ped. (svetovalna delavka)
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Otroci s posebnimi potrebami

To je za otroke, ki so drugačni:
Otroke, ki ne dobijo zmeraj petic,
otroke, ki imajo ušesa
dvakrat večja kot vrstniki
ali jim iz nosa visi svečka.

To je za otroke, ki so drugačni:
Za otroke, ki so preprosto »taki«,
otroke iz katerih se vsi norčujejo,
ki imajo razbita kolena
in večno mokre čevlje.

To je za otroke, ki so drugačni
in radi zganjajo norčije.
A ko bodo odrasli,
kar je dokazala zgodovina,
so te drugačnosti tisto,
zaradi česa so edinstveni.
(Digby Wolfe)


Otroci s posebnimi potrebami so po zakonu otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Ti potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, vzgojne programe oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Dodatna strokovna pomoč

V Vrtec Ciciban so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, in sicer v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Ta program uporablja splošni kurikulum za vrtce, prilagodi se izvajanje programa ter zagotovi se dodatna strokovna pomoč. Splošni...


Logopedinja

Logoped obravnava otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. 

 

V kategorijo otrok z govornimi motnjami sodijo otroci, ki imajo zaradi težav v govornem izražanju ali uporabi jezikovnih simbolov ovirano zmožnost komuniciranja. To se izraža pri otrocih, ki zelo malo govorijo, katerih govor je težko...


Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki zaradi primanjkljajev, ovir oz. motenj potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev prilagoditev in oblik pomoči. Usmeritev otroka poteka po zakonsko določenem upravnem postopku.

Postopek usmerjanja začnejo...


Prijava/odjava uporabnika