Svetovalna služba

»Ni večjega privilegija od tega, da lahko vzgojite naslednjo generacijo«

                                                                       (C. Everett Koop)

 

Svetovalna služba Vrtca Ciciban ima sedež na lokaciji glavne enote Ciciban (Za Povrtmi 6) in je zasnovana multidisciplinarno. Njen ožji tim predstavljajo:

MOJCA DRAGAR, dipl. def. - logoped (logopedinja)
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. ŠPELA MIKLAVČIČ, prof. def. (mobilna specialno-rehabilitacijska pedagoginja)
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

POLONA MAROLT, univ. dipl. ped. (svetovalna delavka)
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Vse članice svetovalne službe se svojega temeljnega poslanstva dobro zavedamo in ga skušamo uresničevati na vseh področjih našega dela.

Sledimo programskim smernicam predšolske vzgoje v vrtcu (2008) in se zavedamo, da je naš temeljni cilj optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Iz tega razloga je naše delo usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju vrtca tako splošnim kot posebnim potrebam otrok v vrtcu. Pri delu nas ravno tako zavezuje upoštevanje načel našega Etičnega kodeksa, pravil varstva osebnih podatkov, zakonskih in podzakonskih aktov ter kurikularnih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.

Oblikujemo in uresničujemo pogoje, da bi tako zaposleni, otroci in tudi njihovi starši delovali kot celota ter bili na tak način čimbolj uspešni pri uresničevanju vseh vzgojno-izobraževalnih ciljev – to je zagotavljati kontinuiran in kakovosten fizičen ter psiho-socialen razvoj otroka.

 

Naša temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključujemo v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu, izvajamo funkcije svetovanja, posvetovanja in koordiniranja, pomagamo in sodelujemo z vsemi udeleženci v vrtcu ter se po potrebi povezujemo z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Zelo pomembno se nam tudi zdi, da smo vsem udeležencem v vrtcu enako dostopne.

 

Področja našega dela so raznolika in pogostokrat zajemajo strokovno usposobljen, kompleksen in celostni pristop k reševanju različnih situacij, zmožnost empatije ter fleksibilnega razmišljanja in nenazadnje tudi paleto različnih pedagoško – psiholoških znanj, ki pa se konstantno izpopolnjujejo. Največ pozornosti in skrbi namenjamo:

  • sprejemanju in uvajanju otrok v vrtec;
  • preučevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega in socialnega razvoja vključenih otrok;
  • razumevanju in pomoči pri otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah;
  • prepoznavanju in svetovanju o pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju;
  • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja vključenih otrok ter pomoči pri reševanju stisk in kritičnih situacij v družinah (tudi socialno-ekonomske krize);
  • upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca;
  • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčnih skupin ter
  • prehodu otroka iz vrtca v šolo.

Poudariti moramo, da svetovalno delo temelji na prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov. Poteka v obliki individualnih razgovorov in v soglasju s starši, ko gre za primere opazovanja otrok v oddelku, povezovanje z zunanjimi institucijami, ipd.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorimo osebnopo telefonu ali preko e-pošte. Svojo težavo pa lahko vedno zaupate tudi vzgojiteljici vašega otroka, ki se bo dogovorila za obisk svetovalne delavke v enoti, kjer je vaš otrok.

Prijava/odjava uporabnika