Svetovalna služba

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši, z namenom, da v vrtcu ustvarimo čim boljše pogoje za dobro počutje in optimalni razvoj otrok. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali, usmerjeno je predvsem v preventivo.

Svetovalno delo temelji na prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov. Poteka v obliki individualnih razgovorov in v soglasju s starši tudi kot opazovanje otroka v oddelku in povezovanje z zunanjimi institucijami.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko starši posvetujete s svetovalno delavko:

  • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah,
  • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini,
  • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
  • svetovanje o pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju,
  • spodbujanje potencialno nadarjenega otroka,
  • prehod otroka iz vrtca v šolo.

Za posvetovanja in informacije sva dosegljivi:

MOJCA DRAGAR, dipl. def. - logoped
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

mag. ŠPELA MIKLAVČIČ, prof. def. (nadomešča jo Polona Marolt)
tel.: 01 8987 325
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Otroci s posebnimi potrebami

To je za otroke, ki so drugačni:
Otroke, ki ne dobijo zmeraj petic,
otroke, ki imajo ušesa
dvakrat večja kot vrstniki
ali jim iz nosa visi svečka.

To je za otroke, ki so drugačni:
Za otroke, ki so preprosto »taki«,
otroke iz katerih se vsi norčujejo,
ki imajo razbita kolena
in večno mokre čevlje.

To je za otroke, ki so drugačni
in radi zganjajo norčije.
A ko bodo odrasli,
kar je dokazala zgodovina,
so te drugačnosti tisto,
zaradi česa so edinstveni.
(Digby Wolfe)


Otroci s posebnimi potrebami so po zakonu otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Ti potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, vzgojne programe oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Dodatna strokovna pomoč

V Vrtec Ciciban so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, in sicer v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Ta program uporablja splošni...


Logopedinja

Logoped, ki dela v vrtcu kot strokovni delavec, ima obveznosti in odgovornosti pri obravnavi otrok, ki potrebujejo njegovo pomoč.

V kategorijo otrok z govornimi motnjami sodijo otroci, ki imajo...


Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki zaradi primanjkljajev, ovir oz. motenj potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev prilagoditev in oblik...


Prijava/odjava uporabnika