Sodelovanje s starši

Sodelovanje vrtca in staršev je nujen pogoj za dobro počutje otrok in kakovostno pedagoško delo. Dobro sodelovanje med vrtcem in družino omogoča poenotenje vzgojnih vplivov, ki oblikujejo otrokovo osebnost in razvoj. V  ta namen v vrtcu organiziramo različne oblike sodelovanja s starši.

 

STROKOVNA SREČANJA S STARŠI

 • roditeljski sestanki,
 • pogovorne urice,
 • prisotnost starša pri uvajanju novinca,
 • pisna sporočila o tekočem delu v kotičku za starše in na spletni strani vrtca,
 • predavanja strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja,
 • sodelovanje v svetu staršev.

 

NEFORMALNA SREČANJA S STARŠI

 • sodelovanje v projektih,
 • skupna praznovanja,
 • prireditve,
 • izleti,
 • družinski dnevi,
 • zbiralne akcije (star papir, zbiranje zamaškov, itd.),
 • prostovoljno delo s strani staršev.

 

SVET STARŠEV

Svet staršev vrtca predstavljajo predstavniki posameznega oddelka, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku.

Svet staršev potrdi poročilo VIZ dela za preteklo šolsko leto, letni delovni načrt dela in rešuje tekočo problematiko.

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV (2021-22):

Ernest Mrzel

Prijava/odjava uporabnika