Vrtec Ciciban

Informacije o Vrtcu Ciciban

Vrtec Ciciban - podatki

Vrtec Ciciban
Za Povrtmi 6
1275 Šmartno pri Litiji

Ravnatelj: Albert Pavli, prof.
Pomočnica ravnatelja:
Mojca Dragar, dipl. def. - logoped

Telefon: 01 8987 325 ali 041 316 360
E-pošta:

O vrtcu

Vrtec Ciciban ni samostojna javna vzgojno-varstvena enota. Deluje pod okriljem javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno.

Vrtec je na osmih lokacijah: glavna enota je v središču...

Dnevni red

PRVO STAROSTNO OBDOBJE

5.30 – 8.00

Prihod otrok, sprejem, individualna igra in igra v manjših skupinah.

8.00 – 8.45

Priprava na zajtrk, zajtrk, nega.

8.45 –

Obogatitvene dejavnosti in projekti

Obogatitvene dejavnosti izvajajo pedagoški delavci vrtca (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic). Ponujamo kakovostne, pestre in zanimive dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje življenje...

Prisotnost otroka v vrtcu

Za otroke je izredno pomembno, da redno hodijo v vrtec. Celotno življenje vrtca temelji na ritmu in ponavljanju.

Starši so dolžni obvestiti vzgojiteljico o razlogih odsotnosti otroka in ponovno...

Vrtec Ciciban