Programi v Vrtcu Ciciban

Programi v vrtcu so prilagojeni razvoju otroka, izvajamo jih v oddelkih:

  • I. starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti)
  • II. starostnega obdobja (od 3. do 6. leta starosti


VRSTE PROGRAMOV

V našem vrtcu glede na čas trajanja izvajamo le dnevni program.

Dnevni program se izvaja od ponedeljka do petka, traja 9 ur ur in poteka dopoldan. Poslovni čas vrtca je 11 ur. Priporočljiv čas bivanja otroka v vrtcu je do 9 ur dnevno.

V skladu z objektivnimi potrebami staršev ali organizacije dela se delovni čas vrtca lahko spremeni.

V oddelke dnevnega programa so v okviru predšolskega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki so jim nudene prilagoditve. Tem otrokom je nudena dodatna strokovna pomoč.

Organizacija dela v času šolskih počitnic in predprazničnih dneh:

V času šolskih počitnic in predprazničnih dneh, glede na izkušnje preteklih let, v vrtcu beležimo manjše število prisotnih otrok. Zaradi smotrnejše organizacije dela in racionalne nabave prehrane, med starši izvedemo anketo o prisotnosti otrok v vrtcu. V tem času poteka organizacija dela glede na število prisotnih otrok. Po navadi so oddelki na zunanjih lokacijah zaprti, odprta je dežurna enota, Ciciban.

 

V okviru različnih programov glede na dejavnosti v vrtcu velja omeniti tudi:

Obogatitveni program, ki ga izvajajo pedagoški delavci vrtca (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter drugi zaposleni). Ponujamo kakovostne, pestre in zanimive dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje življenje otrok v vrtcu.

Dodatni program, ki je plačljiv s strani staršev in ga izvajajo zunanji izvajalci (bivanje v naravi, izleti, obisk kulturno umetniških vsebin, ipd).

Prijava/odjava uporabnika