Strokovni delavci

S klikom na ime odprete posameznikovo vizitko in preko e-pošte ali kontaktnega obrazca pošljete izbranemu naslovniku sporočilo.

 • Jerneja Fortuna razredna učiteljica, 1., 3. r., PŠ Velika Kostrevnica
 • Darja Gorše razredna učiteljica, 2. r., PŠ Velika Kostrevnica, vodja PŠ
 • Tamara Remec druga strokovna delavka v 1. razredu PŠ Velika Kostrevnica, učiteljica v podaljšanem bivanju na PŠ in MŠ
 • Vlasta Mandelj učiteljica v podaljšanem bivanju na PŠ Štangarske Poljane
 • Pavla Berčon učiteljica v podaljšanem bivanju PŠ Velika Kostrevnica
 • Senta Glavač učiteljica v podaljšanem bivanju
 • Tina Sladič učiteljica v podaljšanem bivanju
 • Alenka Grilj učiteljica v podaljšanem bivanju
 • Tanja Grže razredna učiteljica
 • Sandra Kapus razredničarka 6. a, šport, IP šport za sprostitev, druga strokovna delavka v 1. b razredu
 • Veronika Špes razredničarka 6. b, matematika
 • Bojana Lakić razredničarka 7. a, matematika, tehnika in tehnologija
 • Sabina Slana Cvikl razredničarka 7. b, angleščina, IP nemščina, NIP nemščina
 • Barbara Lukač Patarčec razredničarka 8. a, angleščina
 • Simona Podlogar razredničarka 8. b, slovenščina, učiteljica v podaljšanem bivanju
 • Danica Sedevčič razredničarka 9. a, slovenščina
 • Boštjan Pogač razrednik 9. b, matematika, tehnika in tehnologija, računalništvo, IP obdelava gradiv - les, IP obdelava gradiv - umetne mase, IP elektrotehnika
 • Vida Krajnc naravoslovje, kemija, gospodinjstvo, IP poskusi v kemiji, IP sodobna priprava hrane, učiteljica v podaljšanem bivanju
 • Sonja Marin geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, učiteljica v podaljšanem bivanju
 • Bojan Bric fizika, računalništvo, IP urejanje besedil, IP računalniška omrežja, IP multimedija