Dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje

Šola je po zakonu o Šolski prehrani, dolžna izvajati dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje otrok na šoli. Te dejavnosti na naši šoli že vrsto let potekajo okviru zastavljenih tem, ki si jih razredi izberejo na začetku šolskega leta in jih izvajajo v točno določenem mesecu v šolskem letu. Teme so različne in se prilagajajo starostni stopnji učencev, hkrati pa se združujejo s dejavnostmi pod okriljem drugih projektov, to je: šolska shema in tradicionalni slovenski zajtrk. Način predstavitve teme je v rokah otrok, seveda sta jim tu v pomoč učitelj razrednik in vodja šolske prehrane. Zaželeno je, da se aktivnosti izvajajo za celo šolo - aktivnosti, ki poučijo vse na šoli o zdravem in kulturnem prehranjevanju.

Prijava/odjava uporabnika