Projekt - ŠOLSKA SHEMA

Projekt šolska shema vključuje ponudbo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov (naravni jogurt, kislo mleko, kefir, skuta, sir...) predvsem ekološke pridelave, lokalnih pridelovalcev. Projekt je finančno podprt s strani EU, zato starši s ponudbo hrane nimajo dodatnih stroškov. Živila se razdeljujejo pri malci, ob različnih dnevih – na jedilniku označeno z logotipom ŠS.

Pod okriljem projekta potekajo promocijske, vzgojne dejavnosti, ki spodbujajo uživanje sadja in zelenjave ter mleka in naravnih mlečnih izdelkov. Dejavnosti se odvijajo pri vsaki malici, predvsem pa pri pouku gospodinjstva, naravoslovnih predmetov, izbirnih predmetov SPH-ja in NPH-ja, RU, preko zdravstvene vzgoje, na naravoslovnih dnevih (TSZ), ob svetovnem dnevu hrane ter ob spremljavi vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje. (Razporeditev tem in dejavnosti je predstavljen v priloženi tabeli.)

Šolski vrt je pod okriljem projekta šolska shema in tradicionalni slovenski zajtrk. Izvaja se ga preko interesne dejavnosti in služi kot učilnica na prostem. Prostor, kjer se učenci seznanjajo s pomenom ekološkega vrtnarjenja, vzgajanjem zelišč in vrtnin avtohtonih vrst, opazovanjem živali, ki imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju ekološkega ravnovesja...

Prijava/odjava uporabnika