Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane veljajo od 1. 9. 2014 in so objavljena na šolski spletni strani (Dokumenti). S temi pravili se v osnovni šoli Šmartno pri Litiji določajo postopki, ki zagotavljajo: 

  • evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
  • določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
  • ravnanje z neprevzetimi obroki,
  • načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

Jedilniki