Šolski obroki

V šolski kuhinji pripravljamo tri obroke:

  • malico - 0,80 EUR (subvencionirana malica je brezplačna)
  • zajtrk (za učence 1. razreda, ki so v jutranjem varstvu) - 0,70 EUR
  • kosilo - 2,30 EUR (malo kosilo), 2,90 EUR (veliko kosilo), subvencionirano kosilo je brezplačno.

Prijava/odjava uporabnika