Roki za nacionalno preverjanje znanja

Nacionalni preizkus znanja

  • petek, 4. maj 2018 – slovenščina, 6. razred
  • petek, 4. maj 2018 – slovenščina, 9. razred
  • ponedeljek, 7. maj 2018 – matematika, 6. razred
  • ponedeljek, 7. maj 2018 – matematika, 9. razred
  • sreda, 9. maj 2018 – kemija, 9. razred
  • sreda, 9. maj 2018 – angleščina, 6. razred