Prevzem spričeval

Učenci, ki ob koncu pouka niso prevzeli spričeval, lahko to storijo od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021 ter od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021, od 8.00 do 13.00 ure v tajništvu šole. Spričevala lahko prevzamejo tudi njihovi starši ali zakoniti zastopniki.

Prijava/odjava uporabnika