Vpis v prvi razred za šolsko leto 2024/2025

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Bliža se čas, ko bo vaš otrok prvič prestopil šolski prag. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost 6 let. V mesecu februarju 2024 bomo tako vpisovali otroke rojene v letu 2018.

Starši otrok, ki sodijo v šolski okoliš matične šole OŠ Šmartno ter podružničnih šol Primskovo, Velika Kostrevnica in Štangarske Poljane, boste vabilo k vpisu, skupaj s priloženimi vpisnimi obrazci prejeli po pošti na otrokov naslov. Zaželeno je, da se vpisa udeleži tudi bodoči prvošolec/bodoča prvošolka.

Nekaj splošnih informacij najdete na spletnih straneh šole, kjer se v zavihku Svetovalne službe/vpis otrok v osnovno šolo, nahajata tudi Vloga za prepis na OŠ Šmartno ali eno od podružničnih šol ter Vloga za odlog šolanja (oba dokumenta sta namenjena le OŠ Šmartno in podružničnim šolam).

Dodatne informacije dobite tudi v šolski svetovalni službi na telefon: 01 89 00 171.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika