Tedni vseživljenjskega učenja 2024

Za nami so že četrti Tedni vseživljenjskega učenja, ki so letos potekali od 10. maja do 16. junija. Aktivnosti smo izvajali v oddelkih podaljšanega bivanja, kjer so učenci skozi različne dejavnosti krepili spretnosti medsebojnega sodelovanja. Izvedli smo pet dejavnosti in sicer so učenci bogatili svoje znanje je o zdravem telesu skozi igre v naravi, z medrazrednim branjem in kreativno delavnico so krepili medvrstniško sodelovanje, s pisanjem pisem babicam in dedkom smo se dotaknili teme o starajoči se družbi in medgeneracijskemu povezovanju, z vživljanjem v svet slepih in slabovidnih pa smo krepili osebne in medosebne spretnosti, ki jih v današnjem svetu prevečkrat zanemarimo.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika