Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti pod vodstvom učiteljev

Št. 

Ime in priimek

Vrsta interesne dejavnosti

Čas

1

Marjana Bučar

Planinski krožek

  ob sobotah

2

Jožica Markovič (PŠ Primskovo)

Z igro do znanja

PON, 5. ura

3

Petra Ivanušič (PŠ Štan. Poljane)

Igrajmo se in ustvarjamo

TOR, 5. ura

4

Sandra Kapus

Ritmična gimnastika

TOR, 6. ura

4

Anton Škrabanja

Šah

 SRE IN ČET, 6. ura

5

Vida Krajnc

Kemija

 PON in TOR, 7.30

6

Vida Krajnc

Prva pomoč

PON, 7. ura

7

Bojan Bric

Logika

sept. in okt. torek in četrtek od 16.30 do 18.00

8

Simona Kovač

ŠOL, šolska tekmovanja

sept., okt., apr., maj, 7.15-7.50

9

Tomaž Rozina

ŠNL,  šolska tekmovanja

sept., okt., apr., maj, 7.15-7.50

10

Špela Potočnik

Gibalne urice

PET, 5. ura

11

Simona Podlogar Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje
 PON, 7. ura

12

Danica Sedevčič

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Recitatorski krožek

 PON in TOR, 6. ura

SRE, 6. ali 7. ura

12

Barbara Lukač Patarčec

Angleška bralna značka 5., 7. in 9. razred

 PON, 6. ura

12

Vanja Adamlje

Bralna značka
vezenje
knjižničarski krožek

PON - SRE
ČET, 6. ura
po dogovoru z učenci

13

Sabina Slana Cvikl

Nemška bralna značka

PET, 7. ura

14

Sonja Marin

Ročna dela - pletenje

  ČET, 7. ura

15

Maja Šturm

Šolski radio

 po dogovoru

16

Veronika Špes

Matematika za nadarjene

PON, ČET, 7.30

17

Romana Resman Renko
Ustvarjalni gib in ples
 

18

Vlasta Tacer

 Dobrodelni krožek

SRE, 6. in 7. ura

19

Romana Doles Čož

 Planinski krožek

ob sobotah

20

Tjaša Mihelič

OPZ 1

TOR, 5. ura

21

Lea Štajer

Dodatni pouk - priprave na tekmovanja

PON, 6. ura/14 dni

22

Bernarda Smrekar

Otroška folklorna skupina

  PET, od 16.00 do 17.00

23

Jožica Žurga

Kolesarski krožek
Hitro računanje, priprave na tekmovanja

ČET, 5. ura
PON, 6. ura

 

V sklop interesnih dejavnosti uvrščamo tudi dejavnosti, ki jih MŠŠ priznava kot del učiteljeve redne obveznosti. To so otroški in mladinski pevski zbor, kolesarski krožek ter interesne dejavnosti s področja umetnosti in tehnike in tehnologije.

1

Marijana Šuštaršič

Likovni krožek

SRE, 6. in 7. ura

2

Selma Gradišek

MPZ,
OPZ

PET, 6. in 7. ura
PON, 6
. in 7. ura

3

Rahela Sinigoj

OPZ 2., 3. razred,
OPZ PŠ V. Kostrevnica

OPZ PŠ Št. Poljane

OPZ PŠ Primskovo

ČET, 5. ura
PON, 5
. ura
PON, 6
. ura
TOR, ob 1
7.00

4

Erika Sedevčič

Kolesarski krožek

PON, 5. ura

5

Jožica Žurga Kolesarski krožek

ČET, 5. ura

6

Boštjan Pogač

Letalsko modelarstvo

TOR, 6. in 7. ura