Poklicna orientacija

Aktivnosti, ki potekajo v šoli v zvezi s poklicno orientacijo:

  • Individualni pogovori pri svetovalnih delavkah Mojci Jurca in Mateji Štritof. Učenci se predhodno dogovorijo za termin.
  • Učenci najdejo informacije o posameznih srednjih šolah in poklicih na oglasni deski, ki se ureja v 2. nadstropju prav v namen poklicnega informiranja.
  • Predavanje za starše 8. in 9. razreda v okviru roditeljskih sestankov.
  • V januarju organiziramo predstavitve posameznih srednjih šol in poklicev (srednješolska tržnica). Predstavitve potekajo na šoli v popoldanskem času. 

Povezave do koristnih in zanimivih informacij:

Vpis v 1. razred osnovne šole

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli.

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Vpis se izvede v šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Več si lahko preberete v prilogi - Vpis v 1. razred osnovne šole - Zakon o osnovni šoli

Subvencionirana šola v naravi in druge večdnevne dejavnosti

Starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki uveljavljate pravico do subvencije za šolo v naravi ali druge večdnevne dejavnosti prostovoljno na obrazcu šole (vloga). Izpolnjeno vlogo s priloženimi obveznimi dokazili starši oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki do 60 dni pred načrtovanim odhodom v šolo v naravi ali na drugo večdnevno dejavnost.