Število učencev

Število učencev na matični šoli

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

10

9

19

1. b

12

8

20

Skupaj 1. r.

22

17

39

2. a

11

10

21

2. b

12

10

22

2. c

10

8

18

Skupaj 2. r.

33

28

61

3. a

11

15

26

3. b

11

15

26

Skupaj 3. r.

30

22

52

4. a

11

8

19

4. b

11

8

19

4. c

10

10

20

Skupaj 4. r.

32

26

58

5. a

11

14

25

5. b

10

14

24

Skupaj 5. r

21

28

49

1. - 5. r.

130

129

259

6. a

11

10

21

6. b

12

11

23

Skupaj 6. r.

23

21

44

7. a

16

10

26

7. b

12

9

21

Skupaj 7. r.

28

19

47

8. a

13

9

22

8. b

13

8

21

Skupaj 8. r.

26

17

43

9. a

14

7

21

9. b

9

11

20

9. c

14

7

21

Skupaj 9. r.

38

25

63

6. - 9. r.

114

82

196

1. - 9. r.

244

211

455

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

3

1

4

2.

3

2

5

3.

0

1

1

Skupaj 1. - 2. r.

6

4

10

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

6

7

13

2.

5

2

7

Skupaj 1-2. r.

11

9

20

3.

4

2

6

4.

0

0

0

Skupaj 3-4. r.

4

2

6

1. - 4. r.

15

11

26

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

8

7

15

2.

8

5

13

Skupaj 1-2. r.

16

12

28

3.

2

0

2

4.

0

0

0

Skupaj 3-4. r.

2

0

2

1. - 4. r.

18

12

30

 

Podružnice skupaj

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

17

15

32

2.

16

9

25

3.

6

3

9

4.

0

0

0

1. - 4. r.

39

27

66