Tehnično osebje

Mihaela Ceglar računovodkinja
Milojka Izlakar poslovna sekretarka
Simeona Miklavčič blagajničarka - finančna knjigovodkinja
Janez Ambrož hišnik, vzdrževalec
Mateja Šuštaršič kuharica, matična šola
Darinka Dremelj kuharica, matična šola
Jožica Mlakar snažilka, matična šola
Majda Merčon snažilka, matična šola
Nafija Kaltak snažilka, matična šola
Nada Hostnik snažilka, matična šola
Stanka Pivec snažilka, kuharica, PŠ Velika Kostrevnica
Helena Lokar snažilka, kuharica, PŠ Štangarske Poljane
Dragi Miklavčič snažilka, kuharica, PŠ Primskovo
Joži Jerin snažilka, matična šola
Tadeja Zupančič kuhinjska pomočnica
Jaka Keše vzdrževalec na bazenu, koordinator plavalnih tečajev
Jasna Berčon kuharica, matična šola