Vozni red šolskih prevozov

Izvajanje šolskih prevozov bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:

RELACIJA, SMER

PREVOZNIK

ODHOD V ŠOLO

sreda                  ostali dnevi

ODHOD DOMOV

Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno

Šmartno – Zavrstnik – Štangarske Poljane – Reka Gozd – Račica – Velika Štanga

RUDI TOURS

6.30

7.00

 

12.40

14.35

Vintarjevec – Šmartno

Šmartno – Vintarjevec

RUDI TOURS

7.00

7.30

14.25

Šmartno – Vintarjevec – Šmartno – Gradiške Laze – Cerovica

MIRAN ZUPAN

 

 

12.30

Cerovica – Gradiške Laze – Šmartno

Šmartno- Gradiške Laze – Cerovica

MIRAN ZUPAN

7.10

7.25

14.25

Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno

(tudi PŠ Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji Grm, Obla Gorica, Razbore)

Šmartno – V. Kostrevnica – Primskovo

SANDI TOURS

7.05

6.50

12.30 14.25

V. Kostrevnica – Šmartno

SANDI TOURS

 

7.30

 

Preska – V. Kostrevnica - Šmartno

Šmartno – V. Kostrevnica – Preska

ZAITEX

6.40

6.40

12.55 14.30

Litija (OŠ Litija EPP) - Jablaniške Laze Bukovica - Cerovica –Šmartno – Litija (OŠ Litija EPP)

Litija (OŠ Litija EPP) - Šmartno –– Cerovica - Jablaniške Laze – Bukovica- Dolgo Brdo - Litija

PIRC JANEZ

6.35

6.35

14.30

Javorje  -  OŠ Šmartno

OŠ Šmartno – Javorje

ZAITEX

 

7.05

 

 

7.05

 

12.30 14.55

Mamolj – OŠ Šmartno

OŠ Šmartno - Mamolj

ZAITEX

 

6.35

 

 

6.35

 

12.30 14.25

Litija - Štangarske Poljane (PŠ Štangarske Poljane) - Trebeljevo – Gozd Reka – Litija (OŠ Litija -EPP, vrtec)

Štangarske Poljane (PŠ Štangarske Poljane) - Trebeljevo – Gozd Reka

MARTIN PIRC

6.20

6.20

12.30

Litija - Jastrebnik - Volčja Jama – Ščit - Štangarske Poljane – Litija (EPP)

Litija (vrtec, EPP) – Štangarske Poljane – Gozd Reka - Ščit - Volčja Jama – Jastrebnik

MARTIN PIRC

7.10

7.10

14.00

Mala Kostrevnica (novo naselje) – OŠ Šmartno; OŠ Šmartno – Mala Kostrevnica (novo naselje)

MARTIN PIRC

7.00

7.00

13.30

 

 

Vozni red velja od 8. septembra 2017 dalje. V primeru, da bo prišlo med letom do sprememb, bomo o tem obvestili učence in starše. Ob sredah se pouk začne z razredno uro ob 7.30. Zaradi tega so odhodi avtobusov v šolo pol ure prej. 

Ravnatelj: Albert Pavli, prof.