Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencioniranje obrokov:

  • Odobritev subvencije prehrane izhaja iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državne štipendije, zato ni potrebno oddajati vlog za subvencijo, ne šoli in ne Centru za socialno delo (CSD), razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku (v tem primeru mora vložiti vlogo za otroški dodatek na CSD).
  • Šola obračunava prehrano (subvencijo) na podlagi odobrene subvencije zabeležene v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) - evidenca, ki poteka med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za delo, socialne zadeve in enake možnosti.
  • Subvencija pripada od prvega šolskega dne do konca avgusta.
  • Do polne subvencije za malico in kosilo so opravičeni vsi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, ki so prosilci za azil.

Subvencioniranje MALICE:

Do POLNE subvencije (v celoti brezplačna malica) so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53% neto povprečne plače RS.

Subvencioniranje KOSILA:

Do POLNE subvencije (v celoti brezplačno kosilo) so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% neto povprečne plače RS.

Prijava/odjava uporabnika