Subvencioniranje šolske prehrane

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na učenca.

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice. Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podrobnejše informacije in postopek dodelitve subvencije je objavljen na šolski spletni strani, v zavihku Za učence in starše, Dokumenti.

Jedilniki