Igra

Otrokova igra je najbolj spontana, prostovoljna, nenačrtovana in ustvarjalna dejavnost, ki otroka krepi in ga posredno uči spoznanj o svetu in o samem sebi. Igra vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj ter čustven in socialni razvoj. Pozitivno vpliva tudi na govorno področje. V naši skupini glede na starost otrok igra počasi prehaja od individualne k vzporedni. Otrokom je čedalje bolj všeč, da se igrajo z drugimi otroki. Zanimivo jih je opazovati, kako radi posnemajo situacije, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Posnemajo naš govor in se vživljajo v vlogo odraslih. Zato je še toliko bolj pomemno, da se kot vzgojitelji in starši zavedamo pomena lastnega zgleda.

 

Galerija Škratek

Prijava/odjava uporabnika