Zbiramo zamaške - pomagamo Luki

Luka je radoživ, vedoželjen in nasmejan 14 – letnik, ki rad hodi v šolo. Zelo rad igra flavto in se zabava z vrstniki, vendar pa je pri tem oviran, saj ima cerebralno paralizo. Sam pove, da to ni bolezen, ampak stanje, ki mu otežuje življenje, predvsem na gibalnem področju. Ker so njegove mišice šibke, jih mora krepiti z intenzivnimi, vsakodnevnimi terapijami.
Starša se po najboljših močeh trudita, da Luku omogočita obiskovanje mnogih terapij, saj se zavedata, da bo le tako lahko napredoval, se uspešno šolal ter kasneje samostojno skrbel zase. To je velik finančni zalogaj, zato sta se odločila za zbiranje zamaškov. S prodajo le-teh bodo lahko zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov potrebnih terapij, ki jih njihov družinski proračun ne zmore pokriti.
Zamaške zbiramo tudi na naši šoli. Prinesete jih lahko v vaš razred ali pa v zbirna mesta po šoli. Vsak zamašek šteje.


Področja delovanja

Učenci prostovoljci

 • Obiskovanje starejših prebivalcev v okolici doma – druženje, pomoč pri manjših opravilih, skupna aktivnost
 • Medvrstniška pomoč pri učenju
 • Tutorstvo – mentorstvo  prvošolcem ter ostalim mlajšim učencem; spremljanje učencev v šolo in pomoč pri vključevanju v šolsko skupnost
 • Vključevanje v OPB – pomoč mlajšim pri učenju, izvajanje in sodelovanje pri aktivnostih v OPB
 • Promoviranje prostovoljstva (informiranje o prostovoljstvu, internet, šolski radio, plakati, akcije)
 • Izvedba delavnic – prenos različnih spretnosti, znanj ...
 • Seznanjanje učencev s pomembnimi dnevi – obeležitev posebnih dni
 • Udeležba na delavnicah v Domu Tisje (predvidoma enkrat mesečno)
 • Samostojno obiskovanje varovancev v Domu Tisje (učenci 8. in 9. razreda)
 • Prostovoljske akcije ali dejavnosti
 • Urejanje šolskega vrta in okolice šole
 • Dobrodelna interesna dejavnost: Za lepši svet (učiteljica Vlasta Tacer)

 

Zunanji prostovoljci

Upokojeni učitelji prostovoljci

Učno pomoč iz angleščine ter mentorstvo učencem prostovoljcem tudi letos izvaja upokojena učiteljica in prostovoljka Katarina Kragelj. Angleške urice potekajo že četrto leto, v šolskem letu 2014/2015 jih je obiskovalo 32 učencev.  

Izvajanje mednarodnega prostovoljstva (EVS)

Šola je akreditirana za izvajanje EVS (evropska prostovoljna služba) v okviru programa Erasmus+. V sodelovanju z MC Litija, ki je v projektu koordinatorska organizacija, bomo, v primeru prijave, gostili mladega prostovoljca iz EU. Morebitni prostovoljec se bo, glede na program, vključeval v vse dejavnosti šole.

Galerija Prostovoljstvo

Prijava/odjava uporabnika