Zbiranje zvezkov in rabljenih šolskih potrebščin

Tudi letos bomo ob koncu šolskega leta zbirali RABLJENE ŠOSLKE  POTREBŠČINE (flomastre, škarje, barvice, kemične svinčnike, selotejp, vodene barvice, volno, vrvice, gumbe, ročne ure, ...) –  česar morda vi ne potrebujete več, je pa še uporabno. Prostovoljci projekta POTA jih bodo odnesli na Madagaskar (spremljate jih lahko na: www.pota.si).

Pridružili se bomo tudi akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 10.000 socialno ogroženih slovenskih osnovnošolcev. Otroci lahko na razglednico ali na list narišejo ali napišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel.

Za oboje povabljeni, da prinesete do ČETRTKA, 20. 6. 2019 v vašo učilnico ali kabinet I/2.

HVALA ZA VAŠO DOBROSRČNOST!!!

Področja delovanja

Učenci prostovoljci

 • Obiskovanje starejših prebivalcev v okolici doma – druženje, pomoč pri manjših opravilih, skupna aktivnost
 • Medvrstniška pomoč pri učenju
 • Tutorstvo – mentorstvo  prvošolcem ter ostalim mlajšim učencem; spremljanje učencev v šolo in pomoč pri vključevanju v šolsko skupnost
 • Vključevanje v OPB – pomoč mlajšim pri učenju, izvajanje in sodelovanje pri aktivnostih v OPB
 • Promoviranje prostovoljstva (informiranje o prostovoljstvu, internet, šolski radio, plakati, akcije)
 • Izvedba delavnic – prenos različnih spretnosti, znanj ...
 • Seznanjanje učencev s pomembnimi dnevi – obeležitev posebnih dni
 • Udeležba na delavnicah v Domu Tisje (predvidoma enkrat mesečno)
 • Samostojno obiskovanje varovancev v Domu Tisje (učenci 8. in 9. razreda)
 • Prostovoljske akcije ali dejavnosti
 • Urejanje šolskega vrta in okolice šole
 • Dobrodelna interesna dejavnost: Za lepši svet (učiteljica Vlasta Tacer)

 

Zunanji prostovoljci

Upokojeni učitelji prostovoljci

Učno pomoč iz angleščine ter mentorstvo učencem prostovoljcem tudi letos izvaja upokojena učiteljica in prostovoljka Katarina Kragelj. Angleške urice potekajo že četrto leto, v šolskem letu 2014/2015 jih je obiskovalo 32 učencev.  

Izvajanje mednarodnega prostovoljstva (EVS)

Šola je akreditirana za izvajanje EVS (evropska prostovoljna služba) v okviru programa Erasmus+. V sodelovanju z MC Litija, ki je v projektu koordinatorska organizacija, bomo, v primeru prijave, gostili mladega prostovoljca iz EU. Morebitni prostovoljec se bo, glede na program, vključeval v vse dejavnosti šole.

Galerija Prostovoljstvo