JUNAKI NAŠEGA ČASA

Obiski v Domu Tisje, zbiranje sredstev za šolski sklad, izposojevalnica igrač, pomoč v podaljšanem bivanju, urejanje šole in okolice, zbiralne akcije, pomoč ob dogodkih,... lepe besede, pomoč sošolcem, ugašanje luči, odlaganje smeti v pravi koš, pozdrav, pridržana vrata, ... še veliko drugih, manjših ali večjih, morda nikjer zaznanih in zabeleženih dejanj, zaradi katerih nam je tudi letos Slovenska filantropija potrdila naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA.

Nekaj predstavnikov se je udeležilo svečane podelitve, ki je v torek, 14. maja 2019 potekala v okviru Slovesnega dneva prostovoljstva v Črni na Koroškem in v imenu vseh prevzelo priznanje. Na prireditvi so podelili nazive in posebna priznanja: naj prostovoljcu v javni upravi,  junakom našega časa, mentorjem prostovoljcev in prostovoljstvu prijaznim mestom. Program so obogatile bogate kulturne točke.

Več o prireditvi si lahko preberete in ogledate na spletni povezavi https://www.filantropija.org/slovesni-dan-prostovoljstva-3/.

 

Področja delovanja

Učenci prostovoljci

 • Obiskovanje starejših prebivalcev v okolici doma – druženje, pomoč pri manjših opravilih, skupna aktivnost
 • Medvrstniška pomoč pri učenju
 • Tutorstvo – mentorstvo  prvošolcem ter ostalim mlajšim učencem; spremljanje učencev v šolo in pomoč pri vključevanju v šolsko skupnost
 • Vključevanje v OPB – pomoč mlajšim pri učenju, izvajanje in sodelovanje pri aktivnostih v OPB
 • Promoviranje prostovoljstva (informiranje o prostovoljstvu, internet, šolski radio, plakati, akcije)
 • Izvedba delavnic – prenos različnih spretnosti, znanj ...
 • Seznanjanje učencev s pomembnimi dnevi – obeležitev posebnih dni
 • Udeležba na delavnicah v Domu Tisje (predvidoma enkrat mesečno)
 • Samostojno obiskovanje varovancev v Domu Tisje (učenci 8. in 9. razreda)
 • Prostovoljske akcije ali dejavnosti
 • Urejanje šolskega vrta in okolice šole
 • Dobrodelna interesna dejavnost: Za lepši svet (učiteljica Vlasta Tacer)

 

Zunanji prostovoljci

Upokojeni učitelji prostovoljci

Učno pomoč iz angleščine ter mentorstvo učencem prostovoljcem tudi letos izvaja upokojena učiteljica in prostovoljka Katarina Kragelj. Angleške urice potekajo že četrto leto, v šolskem letu 2014/2015 jih je obiskovalo 32 učencev.  

Izvajanje mednarodnega prostovoljstva (EVS)

Šola je akreditirana za izvajanje EVS (evropska prostovoljna služba) v okviru programa Erasmus+. V sodelovanju z MC Litija, ki je v projektu koordinatorska organizacija, bomo, v primeru prijave, gostili mladega prostovoljca iz EU. Morebitni prostovoljec se bo, glede na program, vključeval v vse dejavnosti šole.

Galerija Prostovoljstvo