Vrtec Ciciban

Krogi, črte in škarje

 

Grafomotorične spretnosti se pojavijo in začnejo že v otrokovem drugem letu starosti. Prvo fazo razvoja te spretnosti imenujemo čečkanje. Takrat otrok riše brez cilja in načrta. Kmalu začne ugotavljati, da tisto kar ima v roki (svinčnik, barvico), pušča sledi. Kasneje začne otrok prerisovati in posnemati določene oblike in tako postanejo dejavnosti načrtovane. Pri Polžkih smo risali črte, kroge in strigli s škarjami. Preizkušali smo različne oblike pisal (voščenke, barvice, flomastre, svinčnik in tempera barve...). 

Z gibalno-grafičnimi vajami sistematično razvijamo grafomotoriko. Z vsemi temi vajami otrok vadi držo telesa, držo pisala in roke ter s tem ozavešča grafične poteze. Prav tako uskladi grafično-gibalni in govorni ter telesno-gibalni ritem in sam govor. Z vajami ugotavljamo tudi to, ali je otrok desničar ali levičar. 

Ko otrok začne uporabljati voščenke, barvice flomastre, svinčnik... se s tem že začne njegova predpriprava za pisanje. Tudi en prst je lahko sredstvo, s katerim se izraža na papirju. Vsaka sled, ki jo pusti na papirju, tudi če je neprepoznavna, pripomore k razvoju grafomotorike in ima zelo veliko vlogo kasneje pri rokopisu. Ves čas razvoja pa se dopolnjuje povezava med samim namenom otroka in rezultatom, ki ga na koncu doseže, kljub temu da na začetku nista usklajena (Regvar Bojan, 1990). 

Vsaka fina oblika namenske dejavnosti je zelo povezana z razvojem otrokove grafomotorike. V področje razvoja zatorej spada: risanje z roko po zraku ali makrografija, razgibavanje, rezanje s škarjami, risanje, barvanje, sestavljanje lego gradnikov, oblikovanje plastelina in različnega testa in ostale dejavnosti, pri katerih otrok uporablja roke in prste. Vsako početje, ki ga načrtujemo pri otroku, mora imeti nek namen in cilj, k kateremu je usmerjen. S tem razvija miselno povezavo med nekim namenom, grafomotoriko roke ter kakovostjo dela, ki je bilo opravljeno. Vse te dejavnosti morajo biti sproščene, spontane, brez nikakršne prisile (Regvar, 1990).

Galerija Polžki

Vrtec Ciciban