Vrtec Ciciban

Knjiga je kultura

Spoštljiv in pozitiven odnos do knjige je velik del splošne kulture, zato je pomembno, da otroke že od malega vzgajamo, kako pravilno ravnati z njo. Polhkom je pri tem pomagala knjižničarka Tatjana, ki nas je obiskala v vrtcu in nam pokazala ter povedala kaj je prav in kaj ne. Otroci so z zanimanjem poslušali pravljico Zajčkov bralni krožek in si kasneje ogledali različne kartonke, ki jih je Tatjana prinesla seboj. Bralno kulturo vsakodnevno spodbujamo tudi v vrtcu, saj veliko beremo, gledamo slikopise, se pogovarjamo, se preko knjig učimo ob vseh vrstah literature.

Galerija Polhki

Vrtec Ciciban