Vrtec Ciciban

Naravoslovni poizkusi

Narava je posebno področje v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje otrok v naravno okolje, ter ustvarjanja zdravega in varnega življenskega okolja in navad.

Poudarek je na pridobivanju izkušenj, saj postopno razvijajo naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje težav, postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja in povzemanja bistva in pomena ter oblikovanje koncepta. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju.

Otrok v vrtcu in izven njega raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov. Spoznava spremembe okoli sebe, spoznava lastnosti teles in snovi, spoznava se z letnimi časi in jih opazuje v naravi.

Galerija Pikapolonice

Vrtec Ciciban