Delovne sobote

Spoštovani starši!

V skladu s šolskim koledarjem so v šolskem letu načrtovane tri delovne sobote.

V letnem delovnem načrtu PŠ Velika Kostrevnica smo opredelili tri delovne sobote in sicer:

- 15. 9. 2018

- 15. 12. 2018

- 2. 2. 2019

Informacije o vsebini posameznih delovnih sobot boste starši prejeli naknadno.