×

Napaka

Error the gallery with an id of: 3022 is not published

NOVA PRIDOBITEV NA ŠOLSKEM IGRIŠČU

Že na začetku šolskega leta so učenci izrazili željo, da bi na šolskem igrišču postavili peskovnik. V mesecu maju smo jim željo tudi uresničili. Postavili smo jim dva peskovnika, enega v senci pod jablano, drugega pa med lipami ob igralih.

Urejamo tudi nov prostor za zabojnike za komunalne odpadke.

Zahvaljujemo se: Miru Avscu, Janezu Čožu, Božu Berdajsu,Danijelu Potisku, Marjanu Goršetu in podjetju Trgograd.